Hva er en opsjon?

Opsjon er en rett til å kjøpe eller selge et verdipapir til avtalt tid og pris.

opsjon hva er

Det finnes mange måter å bruke opsjoner på, og mange måter å handle med opsjoner.

29. mai 2024 av 📈 Opsjonshandel / Opsjonshandel

Begynne med trading nå? Se våre anbefalte handelstjenster.

En opsjon er en rett, men ingen plikt, til å kjøpe eller selge et verdipapir på eller innen et fremtidig tidspunkt.

Når du handler opsjoner får du ingen plikt til å foreta deg noe som helst, men kun en valgfri mulighet til å innløse opsjonen.

Verdien på en opsjon er til enhver tid påvirket av den forventede verdien av det underliggende verdipapiret.

Det underliggende verdipapiret til en opsjon kan være så mangt - for eksempel en aksje, valuta, råvare, indeks, kontrakt, eller noe annet av verdi.

Opsjoner i næringslivet

Når det gjelder "vanlige opsjoner" i næringslivet, kan det underliggende verdipapiret være mer enn bare en aksje, råvare, indeks eller valuta.

Dette er opsjoner hvor det underliggende også kan være avtaler eller kontrakter, for eksempel en opsjon der man kjøper en rett til å på et fremtidig tidspunkt få muligheten til å forlenge en avtale av et annet innhold.

For eksempel i fotballklubber er det vanlig å bruke opsjoner, der klubben får en opsjon (en mulighet) til å forlenge en spillerkontrakt ut over den opprinnelige kontrakten.

Opsjoner som belønning og lønn

I arbeidslivet benyttes opsjoner ofte som belønningsform som et supplement til lønn. Dette er ofte en prestasjonsfremmende måta å belønne ansatte på.

Vanlig er det å gi ledere, da spesielt toppledere i større børsnoterte selskaper, opsjoner. Dette fungerer som motivasjon, og hensikten er å fremme bedre prestansjoner hos den som mottar opsjonen. Dersom lederen styrer selskapet godt, vil aksjekursen kunne stige kraftig, selv om det ikke alltid er en sammenheng.

Opsjon som konkurransegrunnlag

Opsjoner kan også bli benyttet som konkurransegrunnlag. De brukes da gjerne i private og offentlige anskaffelser av maskiner, utstyr og annet som anskaffes.

Den som innbyr ber om å få et pristilbud på en bestemt ytelse, selv om det slett ikke er sikkert om denne ytelsen vil bli bestilt. Det blir da satt noen vilkår for å bestille denne ytelsen. Det kan for eksempel være at man innen en bestemt periode, vil bestille, og dette blir da konkurransegrunnlaget.

I tillegg kan selve prisen på opsjonen også være en del av konkurransegrunnlaget. Dette inngår dermed da i vurderingen av hvilke av anbudene som får kontrakten til slutt.

Hvordan handle opsjoner på nett

Hvis du vil handle opsjoner med egne penger, bør du først være klar over risikoen. Deretter bør du sette deg godt inn i de tradinginstrument du eventuelt velger å handle i. Opsjonshandel er kun for spesielt interesserte, og ikke aktuelt for de fleste.

Handel med opsjoner kan man gjøre ved å opprette en konto hos en nettmegler. Ofte er målet å finne en profitabel strategi, men for de fleste vil det gå motsatt vei, og man taper penger.

Finn en nettmegler fra denne listen over nettmeglere som tilbyr opsjonshandel. Der kan du se de største og mest populære selskapene som tilbyr opsjonshandel på nett.

Anbefalt handelstjeneste

Anbefales: eToro tilbyr investering i aksjer, trading med CFD-er og forskjellige underliggende aktiva. Populær nettmegler i Norge, med millioner av tradere globalt. Besøk eToro hjemmesiden eller prøv deres gratis demo.

Handle opsjoner med CFD-er Prøv opsjonshandel nå

Handle opsjoner på nett

Hvordan handle opsjoner, en praktisk innføring

Bli kjent med hvordan opsjonshandel med CFD-er utføres i praksis via en nettmegler. Vi benytter Plus500, og ser her på hvordan du kan handle opsjoner med CFD-er hos denne nettmegleren.

Hva er opsjonshandel

Hva er opsjonshandel

Les vår guide til opsjonshandel, og start å handle med opsjoner.

Skatt på opsjoner

Skatt på opsjoner

Det er skatt på opsjoner, men forholdsvis gunstig i forhold til skatt på lønn.

Derivater

Derivater

Derivater er verdipapirer der gevinsten eller tapet beror på utviklingen i det underliggende verdipapiret.

Opsjonsordboken

Ordbok om opsjoner

Liste med forklaringer til vanlige ord og uttrykk for handel med opsjoner.

Kjøpsopsjoner

Kjøpsopsjoner

Lær hva en kjøpsopsjon er, og forskjellen mellom salgs- og kjøpsopsjoner.