Ordbok om opsjoner

Liste med forklaringer til vanlige ord og uttrykk for handel med opsjoner.

opsjonsordboken ordbok opsjoner opsjonshandel
29. mai 2024 av 📈 Opsjonshandel / Opsjonshandel

Begynne med trading nå? Se våre anbefalte handelstjenster.

Her er en liten ordbok på nett som hjelper deg å holde orden på de viktigste ord og utrrykk relatert til handel med opsjoner.

 • Amerikansk opsjon - En type opsjon som kan innløses på hvilket som helst tidspunkt på eller før utløpsdatoen.
 • Alternativkostnad - Differansen i kroner og øre mellom det faktiske valget og det mest økonomiske alternativet som ikke ble valgt.
 • Arbitrasje - Samtidig kjøp og salg av et verdipapir som er nærmest identisk, for eksempel en aksje som handles på to forskjellige børser. Målet er å tjene penger på kursforskjellen mellom den samme aksjen på de to børsene.
 • At-the-money - En opsjon som er «at the money» har tilnærmet null realverdi, må ikke forveksles med «on the money».
 • Call - CALL er det samme som en kjøpopsjon.
 • Clearing - Oppgjør mellom to eller flere partner, hvor en opsjonssentral, som for eksempel NOS (Norsk Opsjonssentral AS) går inn som mellomledd i handelen. NOS sørger for at handelen blir utført riktig.
 • Covered - Når man kjøper det underliggende verdipapiret ved utstedelse av kjøpsopsjoner (call).
 • Delta - Et tall som sier noe om hvor mye en opsojn er i bevegelse i forhold til det underliggende verdipapiret.
 • Derivat - Derivater kan være for eksempel opsjoner. Dette er verdipapir som er avledet av et annet verdipapir. Et derivats gevinst eller tap er dessuten avledet underliggende verdipapiret.
 • Europeisk opsjon - En europeisk opsjon kan kun innløses på utløpsdato. For eksempel indeksopsjoner.
 • Gamma - Den beregnede endringen i delta ved forandring i underliggende verdipapir, brukes kun i opsjonshandel.
 • Hedging - Betyr å tilpasse seg risikoen ved å sikre investeringen sin mot risiko. Opsjoner brukes ofte som et hedging-instrument.
 • Ikke-standardisert opsjon - En opsjon som er tilpasset kjøperen og den som utsteder opsjonen. Ved ikke-standardiserte opsjoner er det ofte betraktelig større handelsvolum ettersom det oftest er de store organisasjoner og instutisjoner som handler i det ikke-standardiserte opsjonsmarked.
 • Innløsning av opsjoner - Når man innløser en opsjon, utnytter man retten til å kjøpe eller selge de underliggende verdipapiret som opsjonen gjelder, for eksempel aksjene eller valutaen.
 • In-the-money - Når opsjonen er in the money som er det en opsjon som har realverdi. Dette er en opsjon man altså tjener penger på dersom det er en kjøpsopsjon (Call), og som bør innløses for å få profitt. Dersom det er en Put opsjon (salgsopsjon) så taper man penger dersom opsjonen er in the money.
 • Kjøpsopsjon - Kalles også for Call. Er en opsjon som gir deg som investor en rett, men ikke plikt, til å kjøpe en aksje, valuta, råvare eller annet verdipapir til en bestemt pris innen en bestemt tidsperiode.
 • Nakne opsjoner - Dette er en type opsjoner som ikke er sikret mot kursendring.
 • NOS - Norsk Opsjonssentral AS
 • OBX-opsjoner - Opsjoner der OBX indeksen er den underliggende verdien. Dette er eksempel på en indeksopsjon.
 • Opsjon - En opsjon gir deg en rett, men ingen plikt, til å kjøpe det underliggende verdipapiret på et bestemt tidspunkt til en bestemt pris.
 • Opsjonsklasse - En opsjonsklasse er alle opsjoner der det underliggende verdipapiret er av samme type.
 • Opsjonspremie - Prisen på opsjonen.
 • Opsjonsserie - Enhver opsjon i samme opsjonsklasse og med samme innløsningskurs og utløpsdag.
 • Out-of-the-money - En opsjon som ikke har realverdi. Call opsjoner sin innløsningskurs er høyere enn markedskkursen på underliggende, og omvendt med putopsjon.
 • Put - Salgsopsjon
 • Salgsopsjon - En salgsopsjon gir deg en rett, men ingen plikt, til å selge en opsjon til bestemt pris på et bestemt tidspunkt.
 • Short handel - Å tjene penger i fallende markeder. Når du for eksempel kjøper en kjøpsopsjon får du rettigheten til å kjøpe en aksje eller annet verdipapir til en bestemt pris en gang i fremtiden, la oss si opsjonen gir deg en rett til å kjøpe aksjer i Aksjeselskapet ABC til kroner 100. Når opsjonen har gått ut, er kursen i 150, og du kan kjøpe aksjene til 100 kroner, og dermed tjene 50 kroner per aksje.
 • Standardisert opsjon - Standardiserte opsjoner har de samme rettigheter og vilkår. På Oslo Børs finnes det kun et begrenset antall standardiserte opsjoner.
 • Utstedelse - Utstedelse av en opsjon.

Anbefalt handelstjeneste

Anbefales: eToro tilbyr investering i aksjer, trading med CFD-er og forskjellige underliggende aktiva. Populær nettmegler i Norge, med millioner av tradere globalt. Besøk eToro hjemmesiden eller prøv deres gratis demo.

Handle opsjoner med CFD-er Prøv opsjonshandel nå

Handle opsjoner på nett

Hvordan handle opsjoner, en praktisk innføring

Bli kjent med hvordan opsjonshandel med CFD-er utføres i praksis via en nettmegler. Vi benytter Plus500, og ser her på hvordan du kan handle opsjoner med CFD-er hos denne nettmegleren.

Hva er opsjonshandel

Hva er opsjonshandel

Les vår guide til opsjonshandel, og start å handle med opsjoner.

Hva er en opsjon

Hva er en opsjon?

Opsjon er en rett til å kjøpe eller selge et verdipapir til avtalt tid og pris.

Skatt på opsjoner

Skatt på opsjoner

Det er skatt på opsjoner, men forholdsvis gunstig i forhold til skatt på lønn.

Derivater

Derivater

Derivater er verdipapirer der gevinsten eller tapet beror på utviklingen i det underliggende verdipapiret.

Kjøpsopsjoner

Kjøpsopsjoner

Lær hva en kjøpsopsjon er, og forskjellen mellom salgs- og kjøpsopsjoner.