Skatt på opsjoner

Det er skatt på opsjoner, men forholdsvis gunstig i forhold til skatt på lønn.

skatt opsjoner

Skatt på opsjoner er 28% dersom du selv kjøper opsjonene som investor eller trader. Dersom opsjoner erverves gjennom jobben, blir de beskattet som inntekt (samme skattesats som din lønn).

29. mai 2024 av 📈 Opsjonshandel / Opsjonshandel

Begynne med trading nå? Se våre anbefalte handelstjenster.

Skatt på opsjoner er på 28% av gevinsten. Du betaler selvfølgelig ikke skatt av hele det investerte beløpet, men kun gevinsten. Altså er det avkastningen som skal beskattes med 28 prosent.

Skatt på opsjoner er også 28%, og går under kapitalgevinst. Ved tap blir man på samme måte berettiget skattefradrag / skattelettelser.

Opsjoner og skatt i jobben

Har du fått opsjoner gjennom jobben? Mange som kommer inn på denne siden, kommer hit for å lese om hvordan det er med opsjoner og skatt i arbeidsforhold. Vi skal derfor redgjøre kort for dette også.

Vi må huske på hva en opsjon er: Det er en rett (men slett ikke en plikt) til å kjøpe aksjer (eller et annet verdipapir) til en bestemt pris, og på et bestemt tidspunkt eller i løpet av en bestemt periode.

Dersom du har en opsjonsavtale med jobben, så er det jobben som forplikter seg til avtalen. For din del er det kun snakk om en rettighet, og altså ingen plikt til å foreta deg noe som helst.

Når det gjelder opsjoner gjennom jobben har du faktisk mulighet til å få en gevinst på over en halv million uten å måtte skatte av det med en gang. Dette er imidlertid ikke et skattefritak, men du har mulighet til å utsette skattebyrden til et senere tidspunkt, til den dagen du innløser opsjonen din og får gevinst.

Dersom du mottar en opsjon som har en økonomisk verdi på over 600.000 kroner vil du derimot bli skattepliktig allerede når opsjonen blir ervervet. Da kan man jo lure på hva som vil skje dersom du senere velger å ikke innløse opsjonen, eller du ikke får en gevinst på den. Da får du tilbake all skatten som har blitt betalt, inkludert renter.

Problemet ved opsjoner ervervet gjennom jobben er at er at den ikke blir beskattet som kapitalskatt, men som inntekt. Det betyr at om du har en inntekt på for eksempel 42%, så vil opsjonene dine også bli beskattet med 42%. Det er jo uheldig i forhold til hvordan opsjoner ellers fungerer i kapitalmarkedet.

Gunstig skatt på å investere i opsjoner

Kjøper du opsjoner som spekulant, investor eller trader, og tjener penger på det, så betaler du bare 28% skatt. Altså en stor fordel å kjøpe opsjoner på egenhånd, rent skattemessig.

Samtidig får du jo fratrekk dersom du taper penger på investeringen. Selv om tap aldri er ønskelig, er det et plaster på såret at man får trekke fra tapet på skatten.

Å investere penger i Norge er faktisk gunstig. De andre nordiske landene har høyere skattetrykk på investert kapital enn i Norge. Skal du bli investor eller trader, er det med andre ord et godt utgangspunkt å ha base i Norge.

Anbefalt handelstjeneste

Anbefales: eToro tilbyr investering i aksjer, trading med CFD-er og forskjellige underliggende aktiva. Populær nettmegler i Norge, med millioner av tradere globalt. Besøk eToro hjemmesiden eller prøv deres gratis demo.

Handle opsjoner med CFD-er Prøv opsjonshandel nå

Handle opsjoner på nett

Hvordan handle opsjoner, en praktisk innføring

Bli kjent med hvordan opsjonshandel med CFD-er utføres i praksis via en nettmegler. Vi benytter Plus500, og ser her på hvordan du kan handle opsjoner med CFD-er hos denne nettmegleren.

Hva er opsjonshandel

Hva er opsjonshandel

Les vår guide til opsjonshandel, og start å handle med opsjoner.

Hva er en opsjon

Hva er en opsjon?

Opsjon er en rett til å kjøpe eller selge et verdipapir til avtalt tid og pris.

Derivater

Derivater

Derivater er verdipapirer der gevinsten eller tapet beror på utviklingen i det underliggende verdipapiret.

Opsjonsordboken

Ordbok om opsjoner

Liste med forklaringer til vanlige ord og uttrykk for handel med opsjoner.

Kjøpsopsjoner

Kjøpsopsjoner

Lær hva en kjøpsopsjon er, og forskjellen mellom salgs- og kjøpsopsjoner.